ZGN Otonom ve Robotik, sektör için avantaj yaratacak fiyat-performans ürünleri geliştiriyor

ZGN Otonom ve Robotik Genel Müdürü Özgün Yabalak, “ZGN, tamamı mühendis toplamda 15 kişilik Ar-Ge ve Ür-Ge ekipleriyle, bünyesinde barındırdığı yazılım, elektronik devre kartı, tasarım ve algoritma geliştirme yetenekleriyle endüstriye yönelik giydirilebilir ve modüler otonom operasyon çözümleri geliştiren bir girişimdir. Ana odağımız ve misyonumuz, endüstriyel otonom dönüşüm sürecinde sektör için avantaj yaratacak fiyat-performans ürünleri geliştirerek son kullanıcıya erişmek. Çözümlerimizle, endüstriyel üretim sahalarında, fabrika içi taşıma operasyonlarında, her boyut ve kapasitedeki depo alanlarında aktif olarak kullanılan transpalet, forklift, turret truck, reach truck gibi hali hazırda manuel / insanlı çalışan çatallı tip endüstriyel taşıma araçlarına tamamen giydirilebilir ve araç bağımsız ek bir özellik olarak otonom operasyon yeteneğini kazandırıyoruz. Bunun yanı sıra, fabrika çıkışlı manuel endüstriyel taşıma araçlarına da sadece basit bir modül eklemesiyle insansız çalışabilme özelliğini kazandırıyoruz. Hali hazırdaki AGV sistemlerine yani otomatik yönlendirmeli araçlara da merkezi kontrol birimi modüllerimizle çözüm sunuyoruz. Endüstriyel araçlar için güvenlik asistanı uygulamalarımızla çalışma güvenliğini maksimuma çıkaran çözümler geliştiriyoruz” dedi.

Dijital dönüşüm tüm sektörlerde kendini belirgin bir şekilde gösteriyor

Endüstriyel dijital dönüşüm Türkiye’de nasıl ilerliyor? Kolay mı, zor mu nasıl değerlendirirsiniz?

Türk sanayisi, Endüstri 4.0 sürecini hızlı şekilde benimseyerek erken harekete geçti. Uzun yıllardan beri süregelen ve çözüm aranan birçok angarya ve zorlu sürecin Endüstri 4.0 ile birlikte hızlı ve kolay bir şekilde çözüme ulaşabileceğine olan inancını her zaman korudu. Bu sürecin ilk safhası olan dijital dönüşüm süreci de Türk endüstrisinde hızlı bir şekilde başladı. İlk yıllarda sıklıkla enerji ve otomotiv gibi yüksek cirolu sektörlerde dijital dönüşüm başarıları lanse edilse de şu anda günümüzde dijital dönüşüm tüm sektörlerde kendini belirgin bir şekilde göstermekte olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Özellikle yerli çok sayıda yazılımsal çözüm, çok alternatifli donanım çözümleriyle birçok süreci ve işleyişi basitleştirmek, verim artışı sağlamak ve bu çözümlere ulaşmak oldukça kolay.

AVT, tek bir ürün olarak görünse de kullanım alanı oldukça yaygındır

Geliştirdiğiniz otonom sistemlerinden kısaca bahseder misiniz? Bu konuda neler yapıyorsunuz?

ZGN olarak geliştirdiğimiz otonom operasyon sisteminin adı AVT. AVT, standart bir altyapıda, katı güvenlik kuralları altında çalışan katmanlı mimari mantığında modüler olarak tasarlandı. AVT otonom operasyon sistemi görüntü işleme, kontrol ve tetikleme modüllerinden oluşmakta. Bir endüstriyel aracın insansız bir biçimde tam kapasite çalışabilmesi için gerekli olan optimum sayıda donanımı yönetebilecek kapasitededir. Ayrıca sahada hali hazırda kurulu olan depo yönetim ve ERP sistemleriyle tam entegre olabilmekte, iş listelerini ve görevleri bir merkezden alabilmekte ve yine bu merkezlere görev raporlamalarını yapabilmektedir. AVT, tek bir ürün olarak görünse de kullanım alanı oldukça yaygındır. Marka model ve araç tipinden bağımsız olarak tüm elektrikli endüstriyel araçlara giydirilebilmektedir. Giydirildiği aracın tüm özelliklerinin otonom olarak çalışmasını mümkün kılar. Oldukça kolay ve kullanıcı dostu bir web arayüzü vardır. Bu arayüz üzerinden aracın tüm faaliyetleri takip edilebilir. Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık raporlar çekilebilir, kapasite ve performans yönetimi gerçek ve doğru verilerle yapılması mümkündür. AVT, tam otonom, yarı otonom ve sürüş asistanı modellerinde aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Aracın ne olduğuyla ilgilenmez, tek amacı tanımlı bir alan içerisinde araca atanan görevleri insansız olarak %100 doğrulukla yapabilmektir.

 Giydirilebilir ve modüler AVT otonom operasyon sistemi

Giydirilebilir teknolojiyi sanayiye nasıl uyarlıyorsunuz?

ZGN olarak geliştirdiğimiz giydirilebilir ve modüler AVT otonom operasyon sistemi, sanayide endüstriyel araçların ihtiyaç duyulduğu her alanda firmaların hızlı fırsatlar yakalamalarını mümkün kılıyor. Normalde geleneksel çözümlerle endüstriyel bir araca otonom çalışma yeteneği kazandırmak için atölyede 5-7 ay, saha adaptasyonu için 4-5 ay arasında bir zaman gerekmektedir. Yani geleneksel çözümlerle manuel bir endüstriyel araç ortalama 12 ay içerisinde otonom çalışma kabiliyetine erişir. Ayrıca araç üzerinde birçok kalıcı değişiklik yapılır ve araç genellikle garanti kapsamı dışında kalır. Geleneksel otonom dönüşüm süreçleri kiralık araçlar için de uygulanabilir değildir. Geliştirdiğimiz AVT otonom operasyon sistemiyle bir araca 1 hafta içerisinde otonom çalışabilme yeteneği kazandırıyoruz. Ortalama 2 aylık bir sürede de saha adaptasyonunu sağlayabiliyoruz. AVT, tamamen giydirilebilir bir yapıda olduğundan araç üzerinde kesinlikle mekanik, elektronik ve yazılımsal bir müdahalede bulunmaz. Gerekli yerlere birkaç kablo bağlantısı ile tamamen paralel bir yapıda araca ekstra bir özellik olarak eklenir. Tamamen kapalı bir kutudur ve araç üzerindeki mevcut kontrol birimiyle aynı prensipte çalışır. Giydirilebilir olması ve araca kesinlikle kalıcı müdahale etmemesi sebebiyle aracın garanti kapsamı için bir risk oluşturmaz ve kiralık araçlara da güvenle uygulanabilir. AVT’nin giydirilebilir özelliğinin en büyük avantajlarından birisi de araç tipinden bağımsız olmasıdır. Örneğin, bir transpalet üzerinde kurulu olan AVT sistemini, herhangi bir teknik desteğe ihtiyaç duymadan hızlı bir biçimde bir forklifte taşıyabilirsiniz. Bu işlem birkaç saat içerisinde yapılabilir ve kısa bir kalibrasyon sürecinden sonra araç sahada devreye alınabilir. Pandemi, otonom araç sektörü için sanayiciye daha hızlanması gerektiğini gösterdi. İnsana olan ihtiyaç ve bağımlılığın azaltılması gerekliliğini sektöre sert bir şekilde hatırlattı. Genele baktığımızda ekonomik belirsizliklere rağmen firmaların otonom araçlara eğilim ve satın alma oranlarının yüksek olduğunu rahatlıkla görebiliriz.

ÖZEL HABER

Ahmet Doğan-KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir