Uğur Doğan yazdı: Ar-Ge nedir? KOBİ’ler için neden önemlidir?

Ar-Ge, ‘’Araştırma’’ ve ‘’Geliştirme’’ kelimelerinin kısaltmalarından oluşmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre ise, araştırma ve geliştirme; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar olarak adlandırılır. Araştırma kelimesi; bilinmeyeni bilmeye, öğ­renmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik faaliyet olarak adlandırılabilir. Geliştirme ise; mevcut bilgiyi ya da teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye doğru yönlendirme faaliyeti olarak adlandırılır.

Ar-Ge’nin amaçları

  • Üretim maliyetini minimuma indirmek kalite ve verimi artırmak
  • Üretilen teknolojik bilginin ticarileşmesini sağlamak
  • Teknolojinin gelişimi için bilgi üretmek

Günümüzde Bilgisayar, Yapay zekâ, Tarım, Üretim, Otomotiv ve Elektronik konularında daha fazla Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Ülkelerin Ar-Ge ye harcamış olduğu oran ülkelerin gelişmişlik oranıyla paralellik göstermektedir. Daha gelişmiş ülkeler Ar-Gr üzerine daha fazla harcama yapmaktadır. Kobi’lerin büyüme ve kalıcı hale gelebilmeleri için Ar-Ge konusunda yatırımlar yapması gerekmektedir. Ar-Ge ya yapılan harcamalar (maddi harcama, zaman harcaması vb.) ilk zamanlar geri dönüş olmamasından dolayı çoğu firma uzak durmaktadır ama uzun dönemde getirilerinin yüksek olacağı bilinmektedir. Ar-Ge konusunda KOBİ’lere destekler verilmektedir. Bunların bazıları aşağıdaki gibidir;

(https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi)

  • TTGV Ar-Ge Proje Destekleri:

(https://www.ttgv.org.tr/tr)

  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü KOBİ’lere Ar-Ge Destekleri:

(https://www.sanayi.gov.tr/covid-19/destek-ve-tesvikler)

  • Türk Patent Enstitüsü Destekleri:

(https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/Tesvik )

  • Hazine Müsteşarlığı Destekleri
  • Maliye Bakanlığı Destekleri

Linklerdeki desteklerden yararlanmak için gerekli olan şartlara bakabilirsiniz. Veya Bununla ilgili hizmet veren danışmanlık firmaları bulunmaktadır. Bu firmalar sizler için faydalanacağınız destekleri hazırlayıp sizlere sunmaktadır. Bu konularda danışman firmalardan destek alabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki KOBİ’lerin büyüyebilmeleri için Ar-Ge konusunda çalışmalar yapmaları gerekmektedir.

Uğur Doğan-Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi

ÖZEL HABER-KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir