Siber tehditler önceden önlenmeli

Önemli bilgilerin korunması, para ve itibar kayıplarının önüne geçilmesi, siber tehditlerin erken ikaz sistemleri ile tanımlanması, belirlenen tehditlerin en hızlı şekilde kurum ya da kişilere zarar vermeden önce müdahale edilmesi ancak uzman ekiplerle ve ürünlerle gerçekleşebilir.

E-Çözüm Genel Müdürü Erhan Aslan ile siber güvenlik üzerine konuştuk.

Siber güvenliğin önemi nedir?

Teknolojinin gelişimi ile birlikte önemli bir ihtiyaç haline dönüşen Siber Güvenlik çözümleri, günümüzde siber saldırıların daha odaklı, hedefe yönelik olarak gerçekleştirilmesiyle öncelikli yatırım haline dönüşmüştür. Siber saldırılar, kurumların ve kişisel olarak maddi kayıpların yaşanmasının yanı sıra ciddi prestij  kayıplarına da sebep olmaktadır. Bu gerekçelerle de digital dünyada ‘’ Siber Güvenlik’’ çözümlerine ihtiyaçlar her geçen gün artmaktadır.

Dijital dönüşümün, bilişim güvenliği alanına etkisi ne oldu? Bilişim güvenliği alanında ne gibi ürün ve hizmetler sunmaktasınız?

Digital Dönüşüm, firmaların iş süreçleri ve verimlilikleri üzerinde büyük ve olumlu etkiler yarattı. Bu dönüşüm süreci, projeleri devam eden ya da tamamlamış firmalarında güvenlik yatırımlarını gözden geçirme ve arttırma ihtiyacını beraberinde getirdi. Digital Dönüşüm ve Güvenlik Araştırmaları gösteriyor ki bu dönüşüm süreçleri bütüncül ve stratejik bir güvenlik yaklaşımı ile yönetilmek zorundadır. Mobil çalışma, Uzaktan Erişim, Cihaz sayısı ve çeşitliliğinin artması, Bulut Entegrasyonu, Artan Sanal Sunucu sayıları, Büyüyen Veri Kapasiteleri ve Yedekleme ihtiyaçları, Yasal Regülasyonlar gibi unsurlar nedeni ile Siber Güvenlik Yönetimi bugün, geçmişte olduğundan çok daha kritik bir noktadadır.

E-Çözüm Bilişim 2000 yılında Veri Güvenliği Çözümleri ana iş kolu üzerine kuruldu. 20 yılı aşkın süredir bu konuda çözüm ve hizmet üretiyoruz. Bir entegratör olmamız da müşterimizin tüm mimarisine detaylı bir şekilde hakim olmamızı sağlıyor. Bu hakimiyet ile Bilgi Güvenliği deneyimimiz bir araya geldiğinde; müşterilerimizin işbirliği tercihinde bizi daha değerli bir noktaya getirmekte.

Bilgi Güvenliği Hizmetlerimiz için yetkinliği yüksek, ihtiyaçları güncel bir şekilde takip eden, saha tecrübeleri ile bir çok projede çalışmış ekip arkadaşlarımız ve yine sektörümüzün lider markaları ile ilerliyoruz. Şirketlerin Kurumsal Veri Güvenliği Altyapısından, Mobil Cihaz Yönetimine ve KVKK süreçlerine kadar her konu başlığında hizmetler sunuyoruz.

Bilgi güvenliği hizmeti için firma olarak olmazsa olmaz prensipleriniz nelerdir?  

Bilgi Güvenliği hizmetleri gibi diğer tüm proje ve hizmetleirmizde; Dinleme, Mükemmel Analiz, Sizin Projeniz, Doğru Çözümü Sunma, Anlaşılır Olmak, Proje Prestiji, Sözlere sadakat, Uygulama Mükemmelliği, Yol Arkadaşı ve Memnuniyet prensiplerine göre hareket ediyoruz. Bu 10 prensip şirketimizin kurulduğu günden bugüne önceliğimizdir.

Müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulundururken, çözüm için ne gibi yöntemleri kullanmaktasınız?

İnceleme, Analiz, Çözüm Yol Haritası, Hukuki ve Teknik Düzenlemeler, Denetleme ve Uygunluk hizmet içeriğimizi olgunlaştırırken takip ettiğimiz yöntemlerimizdir.

KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir