Sibel Arslantürk yazdı: Yeni Nesil Ekosistemde KOBİ’lerin Can Simidi ‘Markalaşmak’

Sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmak, tüketicinin taleplerinde yaşanan değişim ve gelişime cevap verebilmek, küreselleşmeyle birlikte flulaşan sınırları lehine çevirmek ve birbirinin aynı hizmet/ürün kıskacından kurtularak tercih edilen olmak yolunda KOBİ’ler için gerekli olan güç, markalaşmaktan geçiyor. Ancak yüzlerce KOBİ, markalaşma noktasında maalesef ki gerekli hacme ulaşamıyor.

Ülkemizdeki girişimlerin yüzde 99,8’ini KOBİ’lerin oluşturuyor

KOBİ’ler hem sanayi imalatındaki yüzdeleri hem de milli hâsılaya olan katkılarıyla ülke ekonomisinin itici güçlerinin başında gelseler de etkin bir kurumsal yapının tam olarak kurulamıyor oluşu, büyüme ve gelişme önündeki en büyük engellerden biri olarak yolları tıkıyor. TÜİK’in paylaştığı son verilere baktığımızda ülkemizdeki girişimlerin yüzde 99,8’ini KOBİ’lerin oluşturduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomisinde lokomotif görevi gören KOBİ’ler, ithalat ve ihracattaki pazar payından da ciddi bir pay alarak ekosistemdeki önemini kanıtlıyor. Bu noktada sanayi ikliminde baskın rolü üstlenen KOBİ’lerin bir kimlik kazanması, sektörel rekabette öne geçmesi, küresel arenada hareket alanı bulabilmesi ve Türk sanayisine daha yüksek katma değer sağlaması için markalaşma bir tercihten ziyade, zorunluluk haline geliyor.

ÜRETİMDE GÖSTERİLEN GAYRET, PAZARLAMADA DA DEVAM ETMELİ

Ülkemizdeki KOBİ’lerin üretim sürecinde çok efektif sonuçlar elde ettiği gerek sayısal veriler gerekse pazardaki hakimiyetlerinden açıkça anlaşılıyor. Ürünün satışa hazırlamasına kadar uzanan organizasyonel süreçte titiz bir çalışma yürüten KOBİ’lerin, ürün veya hizmetin plan dahilinde dağıtım kanallarının da oluşturularak tanıtılması aşamasında çemberi daralıyor ve çeşitli nedenlerle gayreti azalabiliyor. Oysa gelişim ve sürdürülebilir büyümenin temel dayanağı; üretim ve pazarlama ağının birbiriyle entegre olarak yürütülmesidir. Pazarlama iletişimi, ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından fark edilip satın alınması sürecini kapsayan ve markalaşma hedefinin yapı taşlarından birini oluşturan güçlü bir disiplin. Kısa vadede satışlara, uzun vadede ise markalaşmaya destek olan pazarlama iletişimi, ürün olarak farklılaşmanın neredeyse imkansız olduğu günümüzde tüketici nezdinde farklılaşabilmenin sihirli anahtarı. Her yeni ürünün hemen akabinde taklitlerinin yapıldığı, benzer hizmetlerin hemen herkes tarafından sağlandığı modern ticarette markalaşmak, soyut değerler üzerinden fark yaratmak ve ürüne/hizmete kimlik kazandırmak anlamına geliyor. Dolayısıyla KOBİ’lerin gelişimini sürdürebilmesi için markalaşma çalışmaları kapsamında yeni nesil ve bütüncül iletişim yaklaşımlarına açık olması gerekiyor.

MARKALAŞMA HEDEFİNDE YOL KAT ETMEK DOĞRU İLETİŞİM STRATEJİLERİYLE MÜMKÜN

KOBİ’lerin mevcut pazarlarda tutunabilmesi, gelişim gösterebilmesi ve yeni pazarlara açılabilmesi için iletişim uygulamaları konusunda yeterli farkındalığı sağlaması çok önemli. Ancak bu şekilde kurumsallaşmış bir yapı içinde markalaşma hedeflerine ulaşmak mümkün olabilir. Bu noktada bazı doğru bilinen yanlışlar ya da ön yargılar KOBİ’lerin bütünsel iletişime mesafeli yaklaşmasına neden olabiliyor. Örneğin, sermaye olanakları sınırlı olan KOBİ’lerin pazarlama iletişimi denildiğinde akıllarına çok yüksek bütçeli reklam kampanyalarının gelmesi, bu kanala bütçe ayırmalarını zorlaştırıyor. Oysa etkili bir halkla ilişkiler ve dijital pazarlama stratejisiyle markalaşma hedefinde ciddi yollar kat etmek mümkün. Optimum bütçelerle doğru ve amaca yönelik yol haritalarıyla tutundurmaya ve ürüne olan talebin artmasına destek sağlanabilir. Üstelik markalaşan KOBİ’ler çok daha geniş bir piyasada söz hakkı elde edebilir.

MEDYADA KONUŞUN, KONUŞULUN…!

Kamuoyu oluşturmak, farkındalık sağlamak, hedef kitle nezdinde istenilen noktada konumlanmak için uygulanan yöntemlerin başında medya ilişkileri geliyor. Medyada var olmak; çalışmalar, faaliyetler, yatırımlar, planlar, iş birliklerinin hedef kitle tarafından bilinmesine katkı sağlamakla kalmaz, sektörde de söz sahibi olmak için KOBİ’nin elini güçlendirir. Hedef odaklı stratejik iletişim planı çerçevesinde oluşturulan mesajların hedef kitleye ulaşmasını sağlar. Toplumsal zihin haritasında yer edinmeyi kolaylaştıran medya ilişkileri, hedeflenen algının oluşturulmasında ve gündem yaratmada etkili bir rol üstlenir. Tüm bunlara ek olarak etkili bir şekilde yürütülen medya ilişkileri; olası sorunlar karşısında konuşabilecek, kendini açıklayabilecek, karşı stratejiler geliştirebilecek ve hatta katma değer yaratabilecek bir alan yaratır.

ETKİNLİKLERLE VARLIĞINIZI KONUŞTURUN

Markalaşma yolunda atılacak adımlardan biri de hedef kitleyle bir araya gelmeyi sağlayacak olan etkinliklerdir. Şu an pandemi süreci sebebiyle birçok etkinlik askıya alınsa da dijitalize edilen organizasyonlar, hedef kitle ile birebir iletişim kurmak, deneyim yaşamalarını sağlamak ve bu yolla markalaşmak için oldukça etkili. Bu süreçte en çok öne çıkan etkinliklerin başında online buluşmalar, sosyal medya kanalları üzerinden yapılan ortak canlı yayınlar, eğitimler, webinarlar, ilham verici konuşmaların yer aldığı konferanslar geliyor. Dijital evrene uyum sağlayan etkinlikler, hedef kitleye fayda sağlamanın yanı sıra onlarla aradaki sınırı kaldırarak interaktif bir iletişim olanağı sağlıyor.

SOSYAL OLMAK YA DA OLMAMAK, İŞTE BÜTÜN MESELE BU!

Teknolojinin ulaştığı devasa güç, iletişimde de yeni dengeler yaratıyor. Bugün artık geleneksel olarak yürütülen PR çalışmalarının yanı sıra sosyal medya kanallarında ne kadar etkili olduğunuz büyük önem taşıyor. Özellikle de KOBİ’lerin markalaşma süreçlerinde amiral gemisi görevi görecek kadar güçlenen sosyal medya mecraları, küçük bütçelerle büyük işler yapmak için oldukça elverişli bir iklime sahip. KOBİ’lerin ihtiyaç ve hedeflerine yönelik olarak geliştirilen sosyal medya içerikleri ve kampanyalar, seslerinin gür çıkabilmesi için biçilmiş kaftan görevi görüyor. Bir nevi dijital vitrine dönüşen sosyal medya mecraları; dinamik yapısı, doğru hedefleme yapma imkanı sunması, reklam bütçelerinin çok kolay bir şekilde yönetilebilmesi, sonuçların ölçümlenebilmesi gibi birçok avantajı da KOBİ’ler için bir araya getiriyor. Ancak sosyal medyada var olmak ve düzenli içerik paylaşmak yetmiyor. Markalaşmak için her sürecin hedef kitlenin segmentasyonuna uygun, pazar ve saha paradigmalarıyla uyumlu olması önem taşıyor.

DİJİTAL PAZARLAMA İLE MARKALAŞMA SÜRECİNE İVME KAZANDIRIN

İnternet hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmaktan çok daha büyük bir anlam kazandı. Artık satın alma kararlarımızı etkiliyor, hayatımıza yön veriyor, davranışlarımız ve alışkanlıklarımıza özel kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyor. İşte tam da bu noktada, markalaşma hedefi güden KOBİ’ler için de harika bir zemin yaratıyor. Organik olarak arama sonuçlarında üst sırada olmak, uygun bütçeli dijital reklamlarla online ekosistemde bilinirliği arttırmak, dijital portallarda yer almak, hem geleneksel PR’ın etkisini güçlendiriyor hem de KOBİ’nin sunduğu ürünü/hizmeti, herhangi bir ürün/hizmet olmaktan çıkararak markaya dönüşmesine hizmet ediyor. KOBİ’ler yeni nesil ekosistemde var olma mücadelesi göstermek yerine rekabet avantajı, müşteri ve sadakat kazanmak istiyorsa markalaşma süreçlerine rehberlik edecek stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti alarak emin adımlarla sürdürülebilir yarınlara yürüyebilirler.

İnomist İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Sibel Selvi Arslantürk

ÖZEL HABER

KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir