Orta:“Yönetim danışmanlığı çalışmaları desteklemeli”

Türev Danışmanlık olarak 1997 yılında İzmir’de kurulduğu günden bugüne ülke genelinde ve yurt dışında hizmet veriyor.

Türev Danışmanlık Grup Başkanı ve Stratejik Yapılandırma Danışmanı Bülent Orta ile yönetim danışmanlığı üzerine konuştuk.

Yönetim Danışmanlığı hizmetinden faydalanmak için herhangi bir ön koşul var mıdır?Yönetim Danışmanlığı ihtiyacı olan her firma bu hizmetten yararlanabilir mi?

Yönetim danışmanlığı, şirketlerin operasyonel, organizasyonel ve yönetsel konularda mevcut problemlerini çözmelerine ve/veya farklı stratejik bakış açısı kazanmalarına katkı sağlamak adına yönetim danışmanlığı şirketleri ve yönetim danışmanları tarafından verilen hizmetlerdir.

İhtiyaç ve beklentileri çerçevesinde ön koşul olmaksızın yönetim danışmanlığı hizmetlerinden sektör, bölge, ciro büyüklüğü ayrımı olmadan her şirket faydalanabilir. Fakat yönetim danışmanlığı projelerinin istenen başarıyı elde edebilmesi için, başlamadan önce hizmeti talep eden şirketin ihtiyaç ve beklentilerini belirlemeye yönelik ön analiz yapılıp ona göre çalışmaların planlanmasında yarar vardır. Türev Danışmanlık olarak biz de 1997 yılında kurulduğumuz günden bugüne firma tanıma ve firma analizini yapmadan hiçbir projeye başlamadık.

Nitekim bu iş yapış modeli ile yürüttüğümüz yönetim danışmanlığı projelerinde %95 uygulama başarısına ulaştık.

Şirketlerin Yönetim Danışmanlığı ihtiyacı hangi faktörlere göre belirleniyor?

Birçok faktör şirketteki bu ihtiyacı ortaya çıkabilir. Fakat 23 yıllık sektör deneyimimizden hareketle en belirgin faktörler olarak; iş akışlarında yaşanan aksaklıklar, yetki-sorumluluk karmaşıklıkları, büyüme problemleri, verimsizlikler, çalışan performansı ve motivasyonu düşüklüğü, iş gücü devir hızı, hissedarlar arasındaki çatışmaları ifade edebilirim.

Yönetim Danışmanlığı projelerinde başarıya ulaşmak için gerekli şartlar nelerdir?

Yönetim danışmanlığı projelerinin başarılı olabilmesi için hem yönetim danışmanlığı hizmetini veren firmaya hem de hizmet alan şirkete sorumluluklar düşmektedir. Yönetim danışmanlığı firmasının yeterli yönetim danışmanlık tecrübesine, uzman yönetim danışmanı ekibine, firmaya özel çözümler sunabilmesine, planlı ve disiplinli şekilde projeyi yönetmesine ihtiyaç var. Diğer taraftan hizmet alan firma da yönetim danışmanlığı çalışmalarını desteklemeli, uygulamalı ve kesinlikle yapılanların arkasında durmalı.

Yönetim Danışmanlığı projesi başladıktan sonra süreç nasıl işliyor? Projeye başlanıldığında firmalara net bir zaman aralığı verilebiliyor mu? Bu zaman aralığı hangi faktörlere göre belirleniyor?

Yönetim danışmanlığı projesinin içeriğine göre süreç akışı değişmekle birlikte genel olarak ortak aşamaları şu şekilde belirtebilirim.

  • Proje açılış toplantısı
  • Mevcut durum analizi
  • Sistem kurulumu ve revizyonu
  • Destekleyici eğitimler
  • Ara denetim ve proje gözden geçirme
  • İyileştirme ve geliştirme çalışmaları
  • Proje kapanış toplantısı

Projenin büyüklüğüne göre çalışma süresi en az 5 ay, en çok 3 yıl sürmektedir. Proje süresi, yapılacak çalışmaların detayına, problemlerin sıklığı ve şiddetine, işgücü yetkinliğinin yeterliliğine, veri altyapısına, firmanın değişebilme kapasitesine göre değişmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığının İnsan Kaynakları yönetim ve operasyonlarının başarısına katkıları nelerdir?

İnsan kaynakları sistemlerinin şirketin yapısına en uygun şekilde kurar ve revize eder. İnsan kaynaklarının yenilikçi ve verimli uygulamalarının şirkete adapte edilebilmesine katkı sağlar. Stratejik insana kaynakları bakış açısını hizmet verdiği şirkete kazandırır.

RÖPORTAJ:GİZEM YARALI

KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir