İşçinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesi hali

Pandemide cevap bekleyen sorulardan biri de Covid-19 nedeniyle yaşanan işçi ölümlerinin hukuki yönden nelere yol açabileceği hakkındadır. Arabulucu Av. Tuğba Tüfek Türkan, işçilerin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesi halinde işverenin sorumluluklarına dikkat çekerek, hayatını kaybeden işçi yakınlarının talep edebileceği haklara ilişkin görüşlerini bildirdi.

 Hayatını kaybeden işçinin yakınları işverenden tazminat talep edebilir mi?

İş yerlerinde, Covid-19 salgını sebebiyle işçilerin hayatını kaybetmesi işverenin hukuki yükümlülüklerini de gündeme getirdi. İşçinin ölümü halinde, iş yerindeki çalışma süresi bir yıldan fazla ise, işverenin işçinin mirasçılarına kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü vardır. Peki, işveren Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden işçi yakınlarına ayrıca maddi-manevi tazminat ödemekle yükümlü müdür? Eğer iş yerinde Covid-19’a karşı yeterli önlemler alınmamışsa ve işçi yeterli önlemlerin alınmaması sebebiyle iş yerinde koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetmişse, işçi yakınları aradaki illiyet bağını kanıtlamak suretiyle işverenden maddi-manevi tazminat talep edebilir. Ancak belirtmek gerekir ki; işçinin hastalığa nerede, iş yerinde mi, yoksa sosyal yaşamı sırasında mı yakalandığının tespiti ve dolayısıyla tazminat talep edebilmek için gerekli olan illiyet bağının kanıtlanması oldukça güç bir husustur.

Covid-19 sebebiyle işveren tarafından alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine; sosyal mesafeye uyulması, hijyen ve temizliğin sağlanması, gerekli temizlik malzemelerinin temini, yeterli ve düzenli havalandırma, yemekhane kurallarının belirlenmesi, bant kuralları, işe girişte ateş ölçümü ile giriş ve çıkışların kontrolü, giyinme odası kurallarının belirlenmesi, düzenli test ile kurallara uyum konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi ve denetimi örnek olarak verilebilecektir. Bu ve benzer önlemlerin işveren tarafından alınmadığının ya da eksik alındığının tespit edilmesi halinde hayatını kaybeden işçinin yakınları işverenden ispat koşulları da oluştu ise maddi- manevi tazminat talep edebilecektir.

Covid-19 kapsamında işçinin de sorumluluğu var

Salgının yayılmasını engellemek için işverenlerin yanı sıra işçilerin de bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. İşçinin ateş, öksürük, tat-koku kaybı gibi Covid-19 belirtileri göstermesi veya Covid-19 olan biri ile temas halinde olması durumunda derhal işverenine haber verip, iş yerine gelmeden bir sağlık kurumuna başvurması gerekmektedir. Aksi takdirde işveren yeterli tedbiri almayan ve özen göstermeyen işçinin iş akdini iş sağlığı ve güvenliğinin tehlikeye atılması sebebiyle haklı nedenlerle tazminatsız olarak fesih etme hakkına sahiptir.

Arabulucu Av. Tuğba Tüfek Türkan

KOBILIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir