Fatih Anıl yazdı: Perakendede Sürdürülebilir marka olabilmek

İş yaşamında artık konuşulan konular, günü kurtarmanın ötesinde sürdürülebilir kurumlar ortaya çıkarmak etrafında yoğunlaşıyor. Burada bahsedilen konu özellikle şirketlerin yanı sıra markaların ilelebet var olması realitesinden geçiyor. Uzun dönemli strateji ve vizyon çerçevesinde çevre, doğa ve toplumla bütünleşerek, verimlilik ve kârlılığın yakalanması yoluyla elde edilecek sürdürülebilirlik önem kazanıyor.

Kuruluş ve markaların hayat evrelerini sürdürebilmeleri için mutlak surette kurumsallaşmaları gerekiyor. Ekonomik sistem içindeki işletmelerin yüzde 90’ının aile işletmesi olduğunu düşünürsek, devamlılık açısından bu şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine geçmeleri gerekliliği ortaya çıkıyor. Bir işletmenin devamlılığı ancak kalıcı işler ortaya çıkarmasıyla mümkün olabilir. Oluşturulan vizyon, misyon bir dereceye kadar yeterli olabilecek fakat sürdürülebilirliği sağlamak ancak kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaya geçirmekle mümkün olabilir. Kurumsal yönetim il­keleri ortaklıklar ve halka açılmayla birlikte doğal olarak hız kazanacaktır.

Markalar, devamlılığı sadece kendi pazarında var olmak­la değil, global piyasalara hitap etmekle gerçekleştirebilirler. Büyük pazarın nimetlerinden yararlanarak ölçek ekonomiler yoluyla yerel pazarlardan dünya pazarlarına açılacak strate­jiler geliştirerek markanın kalıcılığı sağlanabilir.

Konunun dünya ölçeğinde geliştirilebilmesi markanın büyümesi ve ge­lişmesine ivme kazandırır.

Bir marka oluşturulurken, diğer markaları taklit ve ta­kip etmek yerine, kendi eksenini oluşturup izlenen ve takip edilen oluşum içine girmek hedeflemelidir. Burada markaya kalıcılığı getirecek bir diğer faktörün, yenilik ve inovasyona, araştırma ve geliştirmeye ayrılan pay olacağı göz ardı edil­memelidir. Kuruluşlar ve markalar kurumsallaşmayla birlikte küresel ölçekte kararlar alabildiği ölçüde devamlılığı yakala­yabilirler.

Sonuç olarak markanın devamlılığı, bir bakıma topluma ne verdiğine bağlıdır. Markanın çevre duyarlılığı, kurumsallaşma derecesi ve küreselleşme becerisi ile kabiliyeti önemlidir. Söz konusu bu adımları atıp gayret eden işletmeler, sürdürülebilirliği yakalamada ciddi bir avantaj sağlayacaktır.

Dr Fatih Anıl/Yönetim Danışmanı

KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir