Dr. Fatih Anıl, Perakendenin Matematiği’ni KOBİLIFE için yazdı

Günümüz perakende dünyasında son zamanlarda sıklıkla “perakende matematiği” kavramı karşı­mıza çıkıyor. Söz konusu kavram İngilizce KPI -key performance indicators- temel performans göstergeleri olarak da adlandırılıyor. Perakende işi yönetilirken ölçme ve denetim anlamında dört işlemden oluşan rakamların sonuçlarının değerlendiril­mesi çok önemlidir. Öncelikle ortaya çıkan göstergeler basit dört işlemle hesaplanmakta, ileri derecede matematik bilgisi­ne gerek yoktur. Diğer bir deyişle bu yöntem; basit düşünüp, pratik sonuçlara ulaşabilmemize yardımcı olmaktadır.

Fazla veriye boğulmadan daha net analizler yapmaktır

 Perakende matematiğinde kullanılacak veri sayısı artı­rılabilir fakat dikkat edilmesi gereken konu çok fazla veriye boğulmadan daha net analizler yapmaktır. Temel performans göstergeleri diyebileceğimiz oranları, mağaza içi performans değerlendirmesi, yeni mağaza açma veya mağaza kapama kara­rında, personel performans yönetiminde ve şirket merkezi yö­netim değerlendirme ve kontrol aşamalarında kullanabiliriz. Performans değerlendirmede en önemli konuların başında genel bir şirket ortalaması çıkarmak ve ortalamanın altında ve üstünde kalanları karşılaştırmak, daha da ileri giderek sağlıklı sonuç elde edebilmek açısından sektör ve benzer mağaza kar­şılaştırmaları yapmaktır. Başarılı netice alabilmek için veriler periyodik olarak ve dönemsel karşılaştırmalarla izlenmeli ve değerlendirilmelidir.

Başlıca göstergeler

Başlıca göstergelerin neler olduğuna kısaca değinelim; sa­tışa dönüşüm oranı, mağazaya giren kişilerin kaçına satış ya­pılabildiği; metrekare başına satış: mağazanın her bir metre­karesi başına düşen ciro oranı; ciro kira oranı, mağaza cirosu kiranın ne kadarını karşılıyor, fatura başına adet, kesilen her bir faturanın kaç adet üründen oluştuğu… Söz konusu gös­tergelere klasik anlamda mağaza başına kârlılığı da her zaman için eklemek gerekiyor. Performans göstergeleri bize; sistem içindeki sorunlu ma­ğazaların hangileri olduğunu ve hangi konularda diğer ma­ğazalardan ayrıştığını göstererek tedbir almamıza yardımcı olmaktadır. Ortaya çıkan sonuçlar; analiz edilerek seri şekilde sonuç odaklı, verim artırıcı kararlar almamızda etkili olmak­tadır.

Dr. Fatih Anıl

dr.fatihanil@gmail.com

www. http://fatihanil.com/

ÖZEL HABER- KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir