Dönüşen dünyada ‘Dijital Liderlik’

Dijital dönüşüme geçtiğimiz bu günlerde teknolojinin önemini hiç olmadığı kadar anlamış olduk.Tekonolojiyi verimli kullanan firmalar büyük bir ivme ile yükselip gelişirken,teknolojinin gerisinde kalan firmalar hüsrana uğradı.Firmaların dijital dönüşüm kapsamında gelişebilmeleri ve dönüşebilmeleri için dijital liderlik büyük önem taşıyor.Idecon Idea&Congress Kurucusu ve Direktörü Yaprak Yapsan ile dijital liderlik üzerine konuştuk.

Bugün, çağımızın olmazsa olmazı dijitali konuşuyoruz. İsmini sıklıkla duyduğumuz dijital liderlik kavramını tanımlayabilir misiniz?

Artık şirketler çok daha fazla dijital lidere ihtiyaç duyuyor ve dijital liderlik çok değerli hale geldi. Dijital liderlik, farklı disiplinlere ait yetkinliklerin bir arada taşınması durumu. Dijitalleşen dünyada yöneticilik, işletmecilik ve stratejik düşünme yetenekleri ile dijital çağın araçlarını bilme ve kullanma becerilerinin birleştirilmesidir. Dijital Liderliğin 3 temel boyutu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeteneği, İş Zekası ve Stratejik Liderlik İşte bu üç boyuta da sahip ve bunları etkili kullanan kişiye, dijital lider deniyor.

Bugün dijitalde var olmak ve varlığımızı uzun soluklu sürdürebilmek için dijital liderlik için gerekli yetkinliklerin ne olması gerekir?

Dijital dünya konusunda çok etkili olan kişilerin çoğunda iş zekası, eski usül yöneticilik, vizyonerlik, liderlik özellikleri sınırlıyken, bu konularda iyi olanlar da dijital dünyada pek ehil değiller. Çok hızlı değişen çağda bir geçiş dönemdeyiz ve arada doldurmamız gereken büyük bir boşluk görüyorum ben. Dijital Liderlik aslında, A noktasından B noktasına varmaya çalışırken yeni sonuçlara giden yeni yolların, yolculuk esnasında gelişebileceğini kabul etme anlayışıdır. Yapılan araştırmalar yöneticilerin sadece %16’sında dijital lider olma vasıflarına yakınlık görülüyor.

Dijital dünyaya hakim olmak, yeni teknolojileri bilmek ve etkili kullanmak tabi ki çok önemli ama, hala bunları üretim alanları ile, işletmenizde çalışan binlerce insan ile entegre etmeniz gerekiyor.

İşin devamlılığını sağlayacak, doğru işleyen sistemler kurgulayıp devreye alacak, işletmenin pek de dijital olmayan bin bir sorununa çözüm getirecek insanlara her zaman ihtiyaç var. Konu; bunları halihazırda çok iyi yapanların, dijital dünyanın yeni teknolojilerini yavaş yavaş öğrenmeye başlamasında.

Doğum tarihi milenyuma yakın olan gençler şu an tüm çalışan nüfusun çoğunluğunu, yönetici sınıfının ise %20 sini oluşturuyor. Bu yaş kuşağın dijitalleşmeye bakışı, bu konuda yapılan işlerden ve izlenen politikalardan memnun olma oranları ve şirketin yetenek yönetim programlarından tatmin olmaları, bir önceki kuşağa mensup çalışanlara göre belirgin farklar içeriyor. Özetle Dijital Liderliğin en belirgin özelliğinin çeviklik, uyumluluk ve tempolu değişime öncülük edebilme becerisi olduğunu söyleyebilirim.

Dijitallik, hayatımızın her alanına hakim olmaya devam ediyor. Bu hakimiyetle beraber yeni liderlik paradigması hangi yönde gelişecektir?

Dönüşümün kendisinin aktif bir çaba olduğu düşünülürse, liderlik de aktif ve sürekli bir çaba olmalıdır. Yeni liderlik paradigmasına göre, liderler değişimin temsilcileridir, müşteri önceliklidir, liderlik kucaklayıcıdır ve hiyerarşik değildir, yeni bir dili ve artık paylaşılan sorumlulukları vardır. Bugünün liderleri, hem geleneksel işlerin temellerini, hem de yeni teknolojinin gücünü anlamak zorundalar. Fikrimce aynı zamanda dijital mimarlar olmaya da ihtiyaçları olacak. Bu mimari bakış açısı ile yıkıcı teknolojik etkilerin ve yeni iş modellerinin olduğu bir ortamda başarılı olmalarını sağlayacak yeni bir özellikler kümesi ile donanmak zorunda kalacaklar veya o yönde donanan kişiler bir adım öne çıkacak.

Dijital lider ile gelenekselci liderin ayrıldığı keskin noktaları açıklayabilir misiniz?

Yeni liderlik paradigmasına göre, dijital lider bulut destekli uygulamalara hakim, ürünü test etmeye açık, hedef çıktılarına hakim, hızlı test ve hızlı öğrenmeye alışkın, hızlı e kabaca doğru olmayı benimseyen ve data takıntısını kendine adapte eden bireylerdir. Gelenekselci lider ise, temel internete hakim, ürünü yaratma önceliğine sahip, hedeflere hakim, plan ve bütçe odaklı, keskin ve yavaş olmayı alışkanlık haline getiren dataları elde etme ve analiz odaklı bireylerdir. İkisini birbirinden ayıran temel farklar gözle görülür bir şekilde ortadadır.

Sosyal medyada anlık olarak her an her şey değişim gösterebiliyor. Trendleri takip etmenin, ve başarılı bir şekilde yönetmenin altın kuralları nelerdir?

Akılcı risk alıcı olmak altın kurallardan bir tanesidir. Bahsettiğimiz dijital liderler veriyi araştırabilmeli, analitiği inceleyebilmeli, yorum yapabilmeli ve strateji geliştirebilmelidir. Bu noktada aldıkları akıllı riskler başarılı bir yönetimi sağlar. Büyük resimde sonuç alabilmek için strateji ve operasyonu çevik yönetip, stratejilerini hız, disiplin ve kararlılıkla gerçekleştirip, ortamı düzenli olarak yeniden değerlendirmelidir. Tabii bu noktada yerel pazarları ve kültürleri içine dahil etmelilerdir.

Bugün hepimiz sosyal medya kullanıyoruz ama doğru kullanıyor muyuz sorusunu hiç düşünmüyoruz. Sizce sosyal medya kanallarını nasıl doğru kullanıp hem kişisel olarak hem de marka olarak fayda sağlayabiliriz?

Kullanıcıların bilinçli olması ve özdenetime etkili olması, hem kendimiz için kalıcı ve faydalı bir kazanım elde etmek hem de diğer insanlara faydalı ve kalıcı bir katkı sağlamak gibi bir amaç olmalıdır. Sosyal medyanın hayatı kolaylaştırdığı kadarıyla kullanılmasını doğru buluyorum.

RÖPORTAJ:GİZEM YARALI

KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir