Çiğdem Üstgül yazdı: KOSGEB ‘Hızlı Destek Programı’nda İkinci Faz

İmalat, bilimsel araştırma geliştirme, bilgisayar programlama, danışmanlık sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler için hızlı destek programı kapsamında birinci faz başvurularını Mayıs ayında alıp ödemelere başlayan KOSGEB aynı sektörler için ikinci faz başvurularını 21 hazirandan itibaren bazı şartlarda esnekliğe giderek almaya başladı.

Esnetilen Şartlar

-Programın ilk aşamasında pandemiden en çok etkilenen işletmelerden, 2020 yılında 2019’a göre ciro kaybı yaşayanlar yararlanabiliyordu. Desteğin ikinci fazında ciro kaybı şartı kaldırılarak, ciro artışı olmayanların da yararlanması öngörüldü.

-İlk programdan farklı olarak bu kez İşe Devam Kredisinden 250 bin liraya kadar kullanmış olan işletmeler ile daha önce KOSGEB’den girişimcilik kredisi almış olan işletmeler de ikinci destekten yararlanabilecekler.

-Kamuya olan borcunu yapılandıracağını bildiren işletmelerin başvurusu alınacak, ancak ödeme aşamasında borcun yapılandırıldığı tespit edildikten sonra ödeme yapılacak.

İlk faza başvuru yapıp başvurusu sistem tarafından onaylanmayan işletmelerde ikinci faza başvuru yapabilecek. 4’er ay arayla 6 taksit arada bankanın olmayacağı destek paketinde, firmaların parası KOSGEB tarafından birbirini takip eden 3 ay içinde ödenecek.

İşletme sermayesi desteği olarak personel gideri, işyeri kirası, işletim giderleri ve malzeme giderleri olarak mikro işletmelere her bir ay için 10.000 TL olmak üzere üç ay karşılığında 30.000 TL küçük işletmeler için her bir ay için 25.000 TL olmak üzere üç ay karşılığında toplam 75.000 TL destek verilecektir.

Verilecek destek 3 yıl geri ödemesiz olmak üzere dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte faizsiz olarak geri ödenecektir. Yani toplamda 5 yıllık bir geri ödeme tablosu oluşacaktır.

Kimler Yararlanabilir?

– İmalat sektörü veya bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü ya da bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründe bulunan,

-2019 yılı KOBİ Beyannamesine göre net satış hasılatı asgari 75.000 olan,

-2020 yılı net satış hasılatı tutarı 2019 yılı net satış hasılatı tutarına eşit veya az olan,

-2020 Mart ayında sağladığı istihdamı 2021 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında korumuş olan,

-İşe Devam Destek Kredisi’nden Kredi Garanti Fonu A.Ş. aracılığıyla 250.000 TL üstünde kredi kullanmayan,

işletmeler bu programa www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden online olarak E- Devlet şifreleri ile 9 Temmuz 2021 saat 23:59’a kadar yapabilecek.

Çiğdem Üstgül/Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir-Finans Danışmanı

ÖZEL HABER

KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir