Çiğdem Üstgül Yazdı: Finansman gider kısıtlaması

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3490 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile finansman giderlerine ilişkin kısıtlama getirilmiştir. Kararın yürürlüğü 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi için geçerli olup, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Karara göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, factoring ve finansman şirketleri kararda kapsam dışı tutulmuştur.

Konuyu dört maddede özetlersek:

  • Gider kısıtlaması, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısım ile sınırlıdır.
  • Kısıtlama, gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u olarak uygulanacaktır.
  • Yatırım maliyetine eklenenler sınırlamaya tabi olmayacaktır.
  • Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kapsam dışı tutulmuştur.

Kararı aşağıda birbirinin tam tersi durumdaki Can ve Uras işletmeleri ile örneklendirmeye çalışalım.

Can İşletmesi

Can işletmesinin 2021 yılı kullandığı yabancı kaynakları 5.000.000 TL’dir. Öz kaynakları ise 10.000.000 TL’dir. Yabancı kaynaklar için katlanılan finansman giderini basit oran üzerinden %15 alıp 750.000 TL olduğunu farz edelim. Bu durumda Can işletmesinin işletmede kullandığı yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmadığı için yabancı kaynaklara ilişkin yapılan bu 750.000 TL giderin tamamı beyannameyi oluştururken gider olarak dikkate alınabilecektir.

Uras İşletmesi

Uras İşletmesi’nde ise durumu tam tersi olarak düşünüp 2021 yılında kullandığı yabancı kaynakların 10.000.000 TL ve öz kaynaklarının ise 5.000.000 TL olduğunu düşünelim. Yabancı kaynaklar için de katlanılan finansman giderini yine basit oran üzerinden %15 olarak hesapladığımızda 1.500.000 TL finansman gideri bulmaktayız. Bu durumda yabancı kaynakların öz kaynağı aşan kısmı olan 5.000.000 TL’ye isabet eden finansman gideri 5.000.000TL’nin %15’i olarak hesapladığımızda 750.000 TL olacaktır. Bulduğumuz 750.000 TL’lik finansman giderinin %10’u olan 75.000 TL’de açıklanan karara göre kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. Diğer bir yandan finansman gider kısıtlaması çerçevesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak kazancın tespitinde dikkate alınmayacak giderler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirimi konusu yapılıp yapılmayacağı hakkında yazının hazırlandığı zamana kadar herhangi bir tebliğ yayımlanmamış olup yakın zamanda konuyla ilgili açıklama yapılması beklenmektedir.

Çiğdem Üstgül/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir