Çiğdem Üstgül Yazdı: Destek unsuru olarak Turquality: Turquality nedir?

TURQUALITY, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Programın odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak ihracatı artırmaya yönelik firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Böylece program kapsamındaki işletme marka konumlarının güçlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması, pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlanmaktadır.

Program kapsamına alınabilmek için müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması ve yurt dışında ise ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması gerekmektedir. Program başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterleri neticesine göre TURQUALITY ve marka programı kapsamına dahil edilmektedir.

TURQUALITY KAPSAMINDA DESTEKLER

Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY Programı kapsamında firmaların;

  • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
  • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
  • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
  • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
  • Yurt dışı birimlere ilişkin giderleri,
  • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri destekleniyor.

TURQUALITY Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil ediliyor.

Firmalara Markalaşma Gelişim Yol Haritası Çalışması imkanı da veriliyor. Bu çalışma çerçevesinde firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanıyor.

Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine ülkemizin önde gelen üniversitelerinde eğitim imkanı verilmektedir. Böylece yöneticiler arasında ortak bir dilin oluşturulması, profesyonelliğin ve verimliliğin artırılması, oluşan iletişim ortamı ile pozitif ilişkiler ağı oluşturulması hedefleniyor. Program ile katılımcıların yönetim-organizasyon, pazarlama-perakende, operasyon ve süreç yönetimi-tedarik zinciri yönetimi ve finans-muhasebe fonksiyonlarında yürütülen süreç ve sistemlere yönelik ayrıntılı bilgi donanımına sahip olacak şekilde desteklenmesi amaçlanıyor.

2015 yılındaki yeni düzenlemeyle TURQUALITY programında yer alan firmalar, açılacakları her bir yeni ülke için 5 yıl süresince desteklerden faydalanabilecekler. Her yeni ülke başına 5 yıl destek olarak nitelenebilecek yeni anlayışla firmaların pazar çeşitlendirmesine gitmeleri hedeflendi. Firmalar yeni ülkeye açıldıkları müddetçe anılan programda kalmaya ve desteklerden yararlanmaya devam edecekler. Program desteklerinden biri olan yurt dışı fuar katılımlarında da artık yeni ülke kriteri de aranmayacak.

Firmaların söz konusu program içerisinde kalıp kalmayacağı yıllık performans değerlendirmeleriyle belli olacak. Tebliğ değişikliğiyle Turquality programını tamamlayan ve dışında kalan firmaların da Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen diğer desteklerden faydalanabilmeleri imkanı getirildi.

Çiğdem Üstgül/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ÖZEL HABER

Ahmet Doğan-KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir