Arıduru:“Bir şirketi yönetenler, esas çalışanlarıdır”

Şirketler organizasyonlarında, insan kaynakları temel alt yapısını önemsedikleri ve oluşturdukları gibi, kurumsal iletişim aktiviteleri, motivasyon uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri ile de desteklemektedirler.

Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri kurucusu Ayşen Arıduru yönetim danışmanlığı ile alakalı sorularımızı yanıtladı.

Yönetim danışmanlığı hizmetinden faydalanmak için herhangi bir ön koşul var mıdır?Yönetim danışmanlığı ihtiyacı olan her firma bu hizmetten yararlanabilir mi?

Danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen kurumlar için ön koşul; şirket yönetiminin bu konudaki yaklaşımı, inancı ve isteğidir. Organizasyonel yapılanma, değişim yönetimi, sistem kuruluşu vb alanlarda hizmetlerin yanında şirket tüm fonksiyonları (özellikle mali yapı, bilgi teknolojisi alt yapısı-marketing) ile ilgili bir danışmanlık hizmeti olabilir. İhtiyaç duyan şirketler elbette bu hizmetlerden faydalanabilir.

Bireysel olarak çalışan danışmanlarla da ilerlenebilir, deneyimli referansları kuvvetli, ulusal veya uluslararası danışman şirketleri ile de ilerlenebilir. Şirket, bu konuda  bütçesine bağlı olarak karar verebilir. Önemli olan hedefin belirlenmiş olmasıdır. Gelişme ve büyüme stratejileri doğrultusunda bu tip danışmanlık hizmetleri şirkete mutlaka değer katacaktır.

Şirketlerin yönetim danışmanlığı ihtiyacı hangi faktörlere göre belirleniyor?

Şirketin bulunduğu sektör, gelişim olanakları, alınan stratejik kararlar, organizasyonel sıkıntılar veya fırsatlar, teknolojiyi kullanma, işlerin iyi gidip gitmemesine bağlı olarak ihtiyaç meydana gelir. Bazen şirket satışı, ortaklık kurma, yabancı sermaye ile ortaklık konularında da yönetim danışmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Yönetim danışmanlığı her alanda olabildiği gibi genelde insan kaynakları, yapılanma, reorganizasyon, değişim yönetimi vb alanlarda göze çarpmaktadır.

Yönetim Danışmanlığı projelerinde başarıya ulaşmak için gerekli şartlar nelerdir?

Doğru danışman profili veya doğru danışman şirket ile çalışmak en kilit noktadır. Hedeflerin belirlenmiş olması ve arzulanan, ulaşılması gereken hedefin net olarak belirlenmiş olması önemlidir. Ayrıca danışman desteği ile alınan kararlar için konsensus olunması, yapılan değişiklikler ve değerlerin bilincinde olarak, gerekli yol haritasına uymak kilit noktadır.

Yönetim Danışmanlığı projesi başladıktan sonra süreç nasıl işliyor? Projeye başlanıldığında firmalara net bir zaman aralığı verilebiliyor mu? Bu zaman aralığı hangi faktörlere göre belirleniyor?

Başlangıçta bir zaman planı elbette öngörülür,  zaman planına uygun olarak da hareket edilir. Yapılacak, ortaya konacak işlerin ne olduğu ve danışman kadar yönetimin bu konuda ne kadar zaman planına uyduğu da önemlidir. Yönetimin de üzerine düşen görevler, roller olacaktır.

En azından alınan kararların onaylanması bile bir zaman gerektirir. Danışmanın iş planına, danışmanlık hizmeti verildikten sonra kazanılacak konuların aciliyetine ve yönetimin isteğine bağlı olarak, ayrıca çalışan sayısına da bağlı olarak planlama yapılır.

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığının insan kaynakları yönetim ve operasyonlarının başarısına katkıları nelerdir?

-Planlama ve İnsan Kaynakları politikaları oluşturulur.

-Şirket kültürü oluşturulur.

-Etkin çalışma ve verimlilik sağlar.

-Norm kadro çalışması (gereksiz personel istihdamını engeller.

-Performans yönetim sisteminin kurularak ve hayata geçirilerek performansı kötü olan adayların tespitini yapılır.

-Buna bağlı ücret yönetim sistemi (adil ücret sistemi) kariyer yönetimi, yetenek havuzu oluşturma, eğitim planlama ve eğitim yönetimi konularında destek verir.

-Görevler, yetkiler ve sorumluluklar belirlenir.

-Organizasyon şeması oluşturulur.

-İş tanımları hazırlanır.

-Organizasyonel yedekleme sistemleri uygulanır.

-Anketler yapılır (Çalışan Memnuniyeti Anketi, Değerlendirme süreçleri vb..)

-Çalışanların şirketlerine olan güveni ve inancı artar.

-İnsana verilen değer olgusunun, çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlar

-Motivasyonu artırır, dolayısı ile ciro ve karlılığa etki eder.

-Daha yüksek işgücü profilleri ile çalışma olanağı olur.Cazibesi olan şirket konumuna gelmek önemlidir.

Mutlu çalışanları olan bir şirket her zaman başarılıdır ve büyümeye devam eder. Çalışanına değer veren, çalışanına yatırım yapan şirket her zaman kalıcılığını korur.Bir şirketi yönetenler esas çalışanlarıdır.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de şirketlerin itibarlı, güvenilir ve marka isimler olma yolunda çabaları var. Bunun için şirketler organizasyonlarında,  insan kaynakları temel alt yapısını önemsedikleri ve oluşturdukları gibi, kurumsal iletişim aktiviteleri, motivasyon uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri ile de desteklemektedirler. Amaç;  nitelikli çalışanların kazanılması, cazibe sağlayabilme, sağlam ekipler kurma, büyüme planlarında katma değeri yüksek olan, kalıcı değerler yaratmak yönündedir.

RÖPORTAJ:GİZEM YARALI

KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir